Együttélés: előnyei és hátrányai,

Sigrid Schulzétől

Hosszú az élet az együttélésben már nem szokatlan eset - évtizedek óta megfigyelhető tendencia: 1980-ban a párok mindössze négy százaléka élt együtt hajadon - 20 évvel később, a 2000-es népszámláláskor már tizenegy százalék volt.

Élettárs: előnyei

Biztos okai vannak. „Az élettársi kapcsolatban élő párok 31 százalékánál az egyik pénzügyi szempont döntő, az adómegtakarítás"Felfedte a megfigyelő felmérését. Valójában a nem házas párok általában kevesebb adót fizetnek, mint azok a házaspárok, akiket együtt értékelnek. Azután szabályozva van: Minél magasabb a jövedelem egy ember, annál több adót kell fizetni.

„Ez a tény már régóta a politikusok látókörében van és változtatni kellene. Erőfeszítések folynak az adózás összehangolására. Néha már van egy könnyű pénzügyi Kiváltságos házaspárok” – magyarázzák a zürichi Bürgi Nägeli ügyvédek.

A hajadonok azonban korántsem a pénzről szólnak. "A párok csaknem 20 százaléka nem akar túl gyorsan elköteleződni" - mondta a megfigyelő. Ezt az eredményt tükrözi a „Svájci Statistical Social Report 2011” is: a házassági anyakönyvi kivonat nélküli együttélést gyakran átmeneti modellnek tekintik a szülői házból való kiköltözés és a házasság között. Így különösen a fiatalok értékelik az együttélést as lehetőség, hogy kipróbálják az együttélést párként és hogy amúgy is független maradjon - Tehát anélkül, hogy azonnal el kellene köteleznie magát és férjhez kellene mennie.

Élettárs: hátrányok

Annak ellenére, hogy sok pár látja az együttélés előnyeit, a házasság még mindig nagyon népszerű. Igaz, hogy ma kevesebben házasodnak meg, mint korábban, de akik úgy döntenek, hogy együtt élnek, általában nem teszik ezt egy életen át.

„Svájcban az emberek még mindig többnyire házasodnak, ha családot terveznek vagy már úton van egy gyerekA Szövetségi Statisztikai Hivatal (FSO) által 2008-ban közzétett „Családok Svájcban” statisztikai jelentés szerint. Eszerint a nők első házasságkötési kora kb. 29, férfiaknak 31 évesen. Az Egészségügyi Személyek Kollektív Alapítványa (VSM) arra a következtetésre jutott: „Együtt élni, házasodni – együtt megöregedni: a fiatalok körében végzett felmérések szerint ez az ideál még mindig nagyon fontos.»

Nem elképesztő. Azok, akik házasság nélkül élnek együtt, nem biztonságos talajon élnek és főleg közös gyerek esetén a biztonság az első.

Az élettársi kapcsolat, bár manapság elterjedt, mint az élettársi kapcsolat egyik formája, nagyrészt nem szabályozza a törvény.

VSM partnerségi szórólap

Ez az oka annak, hogy sok a nem házas pár Esetek rosszabbul, mint a házaspárok.

Olvasási tipp!

  • Partnerség: beszélgetni egymással

Példák: hátrányok az együttélésben

Egyes törvényi és jogi eseteket az élettársi partnerek hátrányosan szabályozzák. Például a közös lakásban bérleti díjat csak az köteles fizetni, aki aláírta a bérleti szerződést. A másik partner számára nincs jogosultság Elbocsátás elleni védelem.

Az élettársi kapcsolatban élő párok esetében a férfi jogilag nem számít automatikusan apának a gyerekről: Először hivatalosan meg kell igazolnia az apaságát az anyakönyvi hivatalban és regisztrálj. Házaspárok esetében viszont automatikusan a férfi lesz az apa a gyermeké elfogadott. Ha nem, megtámadhatja az apaságot.

Bővebben a témáról:

  • Házasság: előnyei és hátrányai
  • Így működik a kommunikáció a kapcsolatban
  • Kerülje a konfliktusokat a kapcsolatban

Amíg a partnerek nem házasok, a gyermek csak kivételes esetben veheti fel az apja vezetéknevét – mégpedig akkor, ha a szülők kifejezetten bizonyítani tudják, hogy a gyermeket az anya nevéből adódóan valós hátrány éri. Valahára a lakóhely szerinti kanton kormánya közösen dönt a gyermek vezetéknevéről.

Egy hajadon apának kezdetben igen erre nincs igény gondoskodás. Az őrizet a gyerek számára egyedül az anya gyakorolja. Akinek közös felügyeleti joga van a gyerek számára gyakorolni kíván, tartási és gondozási szerződést kell kötnie, és engedélyt kérnie a gyámhatóságtól.

Az öröklési törvény nem ír elő kötelező részesedést az élettársak számára - még akkor sem, ha a pár évtizedek óta él együtt. Még a végrendelet sem tudja mindig a kívánt módon figyelembe venni a partnert: A végrendelet kimondja, hogy az embereknek van elsőbbsége, akik jogosultak a kötelező részekre: a szülők és az utódok.

Kössön élettársi megállapodást

„Minden házas párnak azt javasoljuk, hogy a megállapodásokat élettársi megállapodásban kössék írásba. A meghatalmazást is szabályozni kell” – mondja Göldi Monika, a schaffhauseni női központ költségvetési tanácsadója. A költségvetési tanácsadó központok segítenek megtalálni az egyedi megoldásokat.

Élettárs: készítsen leltári listát

„Annak értelme, ha az élettárs minden behozott áruról leltárt készít, és mindkét partner aláírja ezt a listát” – tanácsolja Göldi Monika. „Az sem tanácsos, hogy ne vásároljunk közös alapból.»

Élettárs: Ne vonja össze a béreket

A béreket sem szabad összevonni. A jogi helyzet továbbra is egyértelmű Élettárs partner Főleg akkor, ha minden partner saját bevételével és vagyonával gazdálkodik, illetve saját személyes kiadásait fedezi – mondja Göldi Monika.

Élettárs: ossza meg igazságosan a közös költségeket

Legyen szó bérletről, villanyról, gázról, telefonról, biztosításról vagy újságokról – sok költség mindkét partnert érinti. A megosztott költségeket ezért rögzíteni kell, hogy igazságosan meg lehessen osztani. Göldi Monika: „És mindkét partner pénzügyi teljesítményét is figyelembe kell venni.»

Hagyjuk Meg Véleményét

Please enter your comment!
Please enter your name here