"A nevelőszülők nem kapnak kellő figyelmet

Írta: Angela Zimmerling

A nevelt gyermek felvétele gyakran kihívást jelent. Van elég nevelőszülő Svájcban, aki le akarja venni ezeket az akadályokat??

Erre sem igennel, sem nemmel nem lehet válaszolni. A nevelőszülők több mint fele a gyermek szociális környezetéből kerül ki. Szomszédok, ismerősök, barátok vagy rokonok. A másik rész külföldi nevelőszülők. Az elhelyezés nehezebbé válik, mert a nevelőszülői körzet helyben van megszervezve. Vannak közösségek, ahol nevelt gyerekeket helyeznek el, azaz közvetíteni kell, de nem ismernek nevelőcsaládot, pedig a szomszéd közösségben lehet, hogy van elég nevelőszülő. Ezen a ponton lenne értelme egy regionális nevelőszülői központnak. Akkor kereshettek közös családot. Egyes önkormányzatok kihelyező szervezetekhez folyamodnak, mert maguk is túlterheltek az elhelyezéssel.

A megfigyelő nemrég arról számolt be, hogy a zártkörű kibocsátási szervezetek nem professzionálisak. Probléma, hogy nem tudja ellenőrizni a zártkörű kibocsátó szervezeteket??

A probléma az, hogy az állam már nem teljesíti a gyermekgondozási kötelezettségét. A felelősség egy olyan szervezetre hárul, amely gazdasági érdekeket is követ. Természetesen vannak olyan szervezetek, amelyek ezt nagyon jól csinálják. De vannak olyanok is, akik kevésbé körültekintően dolgoznak. Sokkal több minőség-ellenőrzést és felelősséget igényel a gyermekvédelem garantálása.

Milyen stresszes múltjuk van a gyerekeknek, amikor nevelőszülőkhöz kerülnek??

Sok gyerek ma több terhes családból származik. A szülők gyakran egyedülálló szülők, akik túlterheltek. Vannak családok, ahol a szülők szenvedélybetegséggel küzdenek, vagy testi-lelki betegek. A gyerekek nem kapták meg a fejlődésük szempontjából fontos szükségleteikhez szükséges támogatást és odafigyelést. A gyerekek gyakran átéltek elhanyagolást, rossz bánásmódot vagy bántalmazást, vagyis traumatikus élményeket szereztek.

Fel tudnak-e készülni a nevelőszülők egy traumatizált nevelt gyermekre?

A nevelőszülők számára nincs kötelező oktatás. De fontos, hogy tájékozódjanak szerepükről, jogaikról és kötelezettségeikről. Különböző régiókban tájékoztató rendezvényeket és bevezető tanfolyamokat is tartanak erre a célra. Ha a nevelőszülők szeretnék elmélyíteni tudásukat, vannak minősítési ajánlatok. De úgy gondolom, hogy a folyamatos támogatás még a képzésnél is fontosabb. A szülőknek még válság idején is vissza kell tudniuk szállni a támogatáshoz. Ezt a támogatást a nevelőszülői szolgálat szakemberei kínálják. De vannak olyan egyházak is, amelyekben ez nem létezik. A nevelőszülők nagyjából magukra maradnak. Egy nevelőszülői csoport, azaz egy önsegítő csoport segíthet.

Ki kínálja ezeket a minősítési ajánlatokat??

Mi a Kinder-Aktion Schweiznél szemináriumokat kínálunk, de vannak más szolgáltatók is.

Egy terapeuta is megtehetné?

Terápiás támogatás nem mindig szükséges. A helyzet és a probléma függvényében kell döntenie. Néha a nevelt gyermeknek nincs szüksége terapeutára. Fontos, hogy a szülők tudják, kihez kell fordulniuk, ha problémás helyzettel találkoznak.

Ahogy korábban mondta, a nevelőszülői kapcsolatok több mint fele rokonoktól vagy a család szoros társadalmi környezetéből jön létre. Ezek a szülők egyáltalán nem tudnak felkészülni a vészhelyzetre.

Ezekben a családokban a folyamat egy kicsit más. A hozzátartozó nevelőszülők ismerik a gyermeket vagy szüleit, és ismerik a problémát. Az ilyen gondozási kapcsolatok általában lassan fejlődnek. Ezek a családok gyakran kínálnak segítséget krízishelyzetekben. De az is fontos, hogy ezeket a családokat elkísérjék.

Hogyan alakíthatnak ki kapcsolatot a nevelőszülők egy idegen gyerekkel, aki traumatizált?

Tulajdonképpen a kérdést a gyerek szemszögéből kell feltenni: Hogyan alakíthatnak ki új köteléket nevelőszüleikkel azok a gyerekek, akik traumatikus élményeket éltek át?? Sok tényezőtől függ. Például a gyermek személyiségéről, történetéről, a bántalmazás vagy elhanyagolás időtartamáról és életkoráról. A csecsemők könnyebben kötődhetnek nevelőszüleikkel, ha nagyon érzékenyek a szükségleteikre. A nevelőcsalád óriási változást hozhat. Pontosan azért, mert mindig ott van a gyerek mellett. Sok idő és türelem kell azonban ahhoz, hogy a kicsik elfogadják kötődési figurának a külföldi szülőket. A nevelőszülőknek együtt kell érezniük a gyermekkel, hogy megértsék, miért nem tudják azonnal tárt karjukat megközelíteni.

Úgy tűnik, ez sok türelmet és erőfeszítést igényel. Mit kell elviselniük a traumatizált gyermeket befogadó nevelőszülőknek??

Legfőképpen megbízható és szerető felnőtteknek kell lenniük. Biztonságot és biztonságot kell adnia a gyereknek. Türelmesebbnek kell lenned a gyerekkel, és több támogatást kell nyújtanod neki. Az egészséges önbecsülés nélküli gyerekeknek gyakran állandó bátorításra van szükségük a mindennapi élet leghétköznapibb dolgaihoz. A nevelőszülőknek tudniuk kell megbirkózni azzal a ténnyel, hogy a nevelt gyermekük nem fejlődik olyan gyorsan, mint a saját gyermekeik, és nem tudnak olyan közelséget és bizalmat kialakítani. Véleményem szerint a kitartás nem a megfelelő szó rá. A nevelőcsaládnak szüksége van szakemberek és más nevelőszülők támogatására és útmutatására, hogy ne egyedül kelljen elviselnie a helyzetet, hanem együtt elviselni.

Olvasási tipp!

  • Gyermekek a nevelőcsaládban

Gyakran még mindig fennáll a kapcsolat a születési szülőkkel. Mit tehetnek a nevelőszülők, ha a gyerek teljesen összezavarodva jön vissza a látogatásról, mert például a szenvedélybeteg anya megígérte neki, hogy visszahozza otthonába??

Az ilyen helyzetek természetesen nem könnyűek. Nevelőszülőként valójában szeretné megvédeni gyermekét az ilyen stresszes látogatásoktól. Másrészt fontos az eredet kezelése. Néha a szülőkkel való kapcsolattartás megnyugtató lehet, mert a gyermek azt tapasztalja, hogy a szülők nem felejtették el őket. A látogatások nem mindig előnyösek. Bizonytalansághoz vezetnek a családjukban bántalmazott gyermekek körében. A látogatásokat gondosan szabályozni és kísérni kell. Ha a nevelőszülő észreveszi, hogy a helyzet nem megfelelő a nevelt gyermek számára, és a gyermek jóléte veszélyben van, joguk van változtatást kérni. Vegye fel a kapcsolatot a nevelt gyermek tanácsadókkal, akik a gyermek mindenek felett álló érdekeiért felelősek.

Figyelembe veszik-e a gyakorlatban a nevelőszülők érdekeit az asszisztensek??

Minden bizonnyal ez az ideális eset, amikor mindent gondosan szabályozni lehet. A gyakorlatban azonban gyakran úgy tűnik, hogy a nevelőszülőkre és a gyerekekre nem fordítanak kellő figyelmet. Főleg a gyerekekről szoktak megfeledkezni. Fontos, hogy hallgassuk meg a gyerekeket, és vonjuk be őket a döntésekbe. Még ha a gyerekek még kicsik is, ez teljesen lehetséges, és egyben a gyermekjogi egyezményben rögzített jog is. Sajnos a gyerekek asszisztensei is felelősek a szülő szüleik gondjaiért. Megpróbálod összeegyeztetni a két érdeket, de ez nem mindig sikerül. Összeférhetetlenség adódhat.

Tudsz segíteni nevelt gyermek kampányként Svájcban??

Szakértő irodaként szakmai szempontból tudunk ajánlásokat adni. Fontos számunkra, hogy a gyerekből vitatkozzunk.

Panasziroda nincs?

Nem, ez nem létezik. Egy szervezetnél alkalmazott nevelőszülők kaphatnak segítséget ettől a szervezettől. Támogatást kapjanak a nevelőszülők, akiknek gyermekük született a közösségből. Szakemberhiány azonban sok helyen tapasztalható. A gyermekeknek lehetőségük van arra, hogy gyermekvédővel képviseljék őket, ha képesek ítélkezni.

A támogatás hiányán minden bizonnyal javítani kellene Svájcban, hogy jobban elismerjék a nevelőszülők munkáját.

Igen, a nevelőszülőket jobban kellene kísérni – ez legyen egy általános mérce. A gyermekek nevelőszülői befogadásáról és örökbefogadásáról szóló mai rendelet kimondja, hogy a kantonoknak elő kell segíteniük a nevelőszülői nevelést. A kantonok azonban gyakran nem hajtják végre a minimumszabályokat. Itt több kötelező érvényű szabályozásra van szükség.

Az ápolási díj megfelelő elismerési forma??

Ez minden bizonnyal elismerés, de a gondozási díj nem túl magas a nevelőszülők által végzett szülői munkához képest.

Ennek ellenére sokan jelentkeznek nevelőcsaládként.

Igen, ez meglepő lehet. A nevelőszülők valóban nagyon motivált szülők, akik szeretnének valami jót tenni gyermekükért. Ez a hajtás. Nem az ápolási díj. A nevelőszülők sok esetben látják, hogy a gyermek mennyire boldogul velük, és milyen fejlődési előrehaladást mutat. Ez sokat adhat. Ezért meg kell becsülni a nevelőcsaládok munkáját, és lehetőség szerint támogatni kell őket.

A személyről: Barbara Raulf

Barbara Raulf tíz éve a svájci nevelt gyermekek kampányának specialistája. Szociálpedagógiát tanult. Egy országos alapprojektben a segélytervezés témakörét kutatta a nevelőszülői és otthoni elhelyezési folyamatokban.
A Foster Children Campaign Svájc a nevelt gyermekek érdekeiért kampányol a nyilvánosság előtt. A szervezethez tartozik egy nevelt gyermekek szakosztálya és egy nyilvános könyvtár. A nevelőszülőknek és a szakembereknek továbbképzést kínálnak. További információ: www.nevelt gyermekek.ch
Fotó: Zimmerling

Milyen tapasztalatai vannak nevelőszülőként?. Ossza meg velünk tapasztalatait, és írjon megjegyzést ide.

Hagyjuk Meg Véleményét

Please enter your comment!
Please enter your name here