Szociális segély: amit a családoknak tudniuk kell?,

Írta: Eva Mell

Svájcban nem könnyű nyomon követni a szociális jóléti törvényt. Minden kantonnak megvan a maga szabályzata. De sok fontos kérdésre egységes szabványok vonatkoznak, amelyek követik a Svájci Szociális Jóléti Konferencia (SKOS) irányelveit. Rögzítettük a válaszokat a legégetőbb kérdésekre.

Szociális segélykérelem - kérdések és válaszok

1 Hogyan történik a szociális segélyre való jogosultság kiszámítása?

2 Milyen magas a szociális segély és milyen költségeket fedez?

3 Mikor csökkenthető a szociális segély??

4 Ki jogosult szociális segélyre??

5 Hol és hogyan igényelhet szociális segélyt??

6 A szociális segélyt meg kell téríteni?

1 Hogyan történik a szociális segélyre való jogosultság kiszámítása?

A szociális jólétnek nem csak a tiszta túléléshez szükséges szükségletekre kell kiterjednie (pl. élelmiszer). A támogatott személynek is képesnek kell lennie a segélyben nem részesülőkhöz hasonlóan élni. A szociális segély nem felelős a társadalmi luxusért, de lehetővé kell tenni a társadalmi életben való megfelelő részvételt, ezért azt az összeget, amelyre a segélyezettek jogosultak, szociális létminimumnak is nevezik.

Ez a létminimum azt jelenti, hogy a támogatott személy szociális és családi kapcsolatokat tud fenntartani, lakásban él, és megfelelően tudja kielégíteni kommunikációs, mobilitási, kulturális és információs szükségleteit.

2 Milyen magas a szociális segély és milyen költségeket fedez?

Ennek a létminimumnak a szociális segélyjog szerinti első része a támogatott személy alapvető anyagi biztonsága. Ide tartoznak a helyileg elismert lakhatási költségek, az alapvető egészségügyi ellátás és az alapvető megélhetési igények, amelyeket a SKOS irányelvei pontosan meghatároznak.

Ezen irányelvek szerint az alapvető követelmény:

  • Egy személyre 986 frank
  • Két személyre 1509 frank
  • Három személyre 1834 frank
  • Négy személyre 2110 frank
  • Öt személyre 2386 frank
  • Minden további személy után további 200 frank.

Ez az alapkövetelmény többek között az étkezést, a ruházatot és a klubdíjakat tartalmazza. További információ itt található.

A szociális segély második részét helyzetfüggő juttatások alkotják. A család területén ez magában foglalja a gyermekfelügyelet speciális kiadásait, a látogatási jogok költségeit, a gyermekek és fiatalok szabadidős tevékenységeinek költségeit vagy a szociális-nevelő családtámogatást. A szociális segély viszont nem vállal adósságot.

3 Mikor csökkenthető a szociális segély??

Minden rendelkezésre álló jövedelem és vagyon beszámításra kerül a szociális segélybe. A szociális jóléti törvény például a szülő tartásdíját vagy a házastársak tartásdíját a támogatott személy bevételének számítja. Jövedelemnek minősül a tartáselőleg, amelyet akkor fizetnek, ha az egyik szülő nem tesz eleget tartási kötelezettségének. Ha a gyermek szociális segélyben részesül, és egyúttal tartásdíjra is jogosult, ezek a jogosultságok a szociális segély hatósághoz szállnak át.

A gyerekekre speciális szabályok vonatkoznak: ha például a nagymama több ezer frankos megtakarítási számlát nyitott kifejezetten az unokák oktatására vagy autóvásárlásra, akkor ezeket az úgynevezett ingyen gyermekvagyonokat nem lehet figyelembe venni a számításnál. szociális támogatás.

Olvasási tipp!

  • Közös gond, de még nincsenek tisztességes gondozási előírások

A gyermek ingyenes vagyonára nincs maximális összeg. Az összes pénz a számlán marad, így a gyermek oktatást finanszírozhat vagy autót vásárolhat. Ha a nagymama külön előirányzat nélkül hagyta volna el a megtakarítási számlát, a bevétel a gyermek megélhetésére fordítható. Magához az anyagvisszanyeréshez viszont kérvényt kellene benyújtani a gyermekvédelmi hatósághoz.

A szociális segély akkor is csökkenthető, ha az ellátottak nem tesznek eleget kötelezettségeiknek. Kötelessége van beilleszkedni, ezért próbáljon munkát találni. Ha ezt csak elégtelenül teszik meg, akkor hasznuk csökkenhet. Ennek során azonban a szociális hatóságnak az egyedi esetet figyelembe kell vennie. Például vannak-e gyerekek és fiatalok a háztartásban?? Nem szabad az ellátások csökkenését szenvednie. Itt különböző kantoni megközelítések léteznek.

4 Ki jogosult szociális segélyre??

A szociális segély számításánál különbséget tesznek a hagyományos család, a törvénytelen élettársi kapcsolat (élettársi kapcsolat), a családszerű lakó- és lakóközösség, valamint a cél-élőközösség között:

A család

Az együtt élő család a szociális jóléti törvény értelmében gazdasági ellátó egységnek minősül. Ez azt jelenti: A család egészét támogatják, még akkor is, ha az egyik családtag egyedül nem szorul támogatásra. Másrészt a családban mindenki köteles eltartani egymást, ezért a vagyonát és a jövedelmét összeadják. A regisztrált azonos nemű párokat a házaspárokkal egyenrangúnak tekintik, és szintén támogató egységnek minősülnek.

Az egyedülálló szülő kiskorú gyermekeivel is támogató egységet alkot. Az egyedülálló szülőket különösen érinti a szegénység Svájcban. A közös cél, hogy az egyedülálló szülő akkor térjen vissza a munkába, amikor a legfiatalabb gyermek legalább egy éves. A különleges körülményeket azonban figyelembe veszik, például ha a gyermek fogyatékos.

Házas párok – élettársi élettársak

Az élettársi élettársak nem minősülnek gazdasági támogató egységnek. Szociális segéllyel tehát csak a rászorulót támogatják. Ha azonban az élettársi kapcsolat házasságszerűnek minősül, támogatási hozzájárulás kérhető a nem rászoruló élettárstól. Ez akkor fordulhat elő, ha a pár legalább két éve élettársi kapcsolatban él, vagy ha a pár gyermekkel él. A hatóságok azonban minden esetet frissen néznek, és egyedi döntéseket hoznak.

Családszerű élet- és életközösségek

Ha párok vagy csoportok tartósan együtt élnek anélkül, hogy támogató egységet alkotnának, akkor családszerű életközösségnek minősülnek. Ilyenek például az élettársi kapcsolatban élő párok, akiket nem tekintenek a házassághoz hasonlónak, vagy a szülők nagykorú gyermekkel egy háztartásban. Ha valaki rászorul, csak szociális segélyből támogatják. De mivel az együttélés (közös háztartás) csökkenti a lakbér, mosás, étkezés stb. költségeit, a szociális segély a helyzethez igazodik.

Speciális célú lakóközösségekben élők

A speciális célú lakásmegosztó közösségekben élők nem vezetik együtt a háztartást, és például maguk fizetik az étkezés költségeit. Ennek ellenére bizonyos költségek alacsonyabbak, például a szemétszállítás, az internet vagy a takarítás - és természetesen a bérleti díj. Emiatt a SKOS iránymutatása speciális célú átalányrészesedést ír elő, amely 10 százalékkal csökkenti az alapvető szükségletek összegét.

5 Hol és hogyan igényelhet szociális segélyt??

Szociális segélyt a lakóhelye szerinti önkormányzat szociális szolgálatánál igényelhet. A kérelmezők személyesen jelennek meg a hatóságnál, jövedelmüket, vagyonukat nyilvánosságra hozzák, hogy szociális segélyre való jogosultságukról döntés születhessen.

6 A szociális segélyt meg kell téríteni?

Egyes esetekben a szociális segély előleget fizet, például ha IV. nyugdíjat még nem fizettek ki. Ezeket az előlegeket később vissza kell fizetni.

A jogellenesen kapott szociális segélyt is vissza kell fizetni, például ha nincs jogosultság, mert nem jelentették be a bérjövedelmet.

De a jogszerűen kifizetett szociális segélyt is vissza kell fizetni, amint a támogatott személynek vagy ellátó egységnek ismét vagyona vagy jövedelme van. Mivel azonban a szociális segélyezés célja, hogy a támogatottak ismét anyagilag talpra tudjanak állni, a SKOS irányelvei azt javasolják, hogy tartózkodjanak a későbbi megkeresett bevételek visszatérítésétől. A jogi oktatásban általában kritikusan értékelik a jogszerűen kapott szociális segély előlegen kívüli megtérítését.

Minden szociális segélyben részesült személy vagy egység köteles visszatéríteni - bár a gyermekek után járó szociális segélyt nem kell minden esetben visszafizetni. Például, ha a gyermek tartósan otthonon kívül van elhelyezve, és ezért saját ellátó egységet alakít ki, akkor nem kell később a szociális segély járulékot visszafizetnie. Ha a gyermek a szülőknél él, és ezért eltartási egységet alkot velük, a szülők a gyermekek utáni járulék visszafizetésére is kötelezhetők. Bizonyos esetekben azonban a térítési díjból levonják a gyermekek után járó járulékokat.

Szociális segély Svájcban

Az ebben a szövegben szereplő információk Guido Wizenttől, a Basel-Stadt kanton Gazdasági, Szociális és Környezetvédelmi Minisztériumának jogi szolgálatának társvezetőjétől származnak, aki a szociális jólétért felelős.

Értsd meg a pénzügyeket – magyarázd el a pénzügyeket

A „Pénzügyek” részt a jugendbudget mutatja be.ch. A szülői útmutató hasznos tippeket ad a gyerekek és a pénz témakörében.

Hagyjuk Meg Véleményét

Please enter your comment!
Please enter your name here